Մայրենի · Uncategorized

Ինքնաստուգում

Լրացրու բաց թողած տառերը:

 1. Աշուն է, զովաշունչ ու պայծառ միասկեփայլ աշուն, ինչպիսին լինում է Արարատյան դաշտում: Ողկույզներով ծանրաբեռնված խաղողի այգիները փայլփլում են խայտաբղետ գույներով: Ծիրանագույն դեղձը, բուրումնավետ սերկևիլը ժպտում են իրենց երփերանգ սաղարթների գրկում: Ամենից գեղեցիկը թերևս արծաթազօծ փշատենին է՝ թավշապատ տերևներով, յուրօրինակ պտղով: Նրանց խիտ շարքերը ձգվում են ընդարձակ այգիների երկայնքով, ասֆալտապատ ճանապարհների եզրերով:

2. Գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը):

երփներանգ-գույնզգույն, բազմագույն, սաղարթ- տերևների , ճբառերը:

     3. Բացատրիր հետևյալ բառերը

արծաթազօծել- արծաթով զօծել, արծաթաջրել, ասֆալտապատ-Ասֆալտով պատված՝ ծածկված, ծիրանագույն, սաղարթախիտ:

 4.Կազմիր բառեր հետևյալ արմատներով՝
   երփն (գույն), երբ, ճանապարհ, արձակ:

Երփներանգ: Երբեվե: Ճանապարորդ: Արձականգ:

 

 

 

 

Մայրենի · Uncategorized

Արա լեռ

Գիտեք, թե  ինչու է լեռան անունը Արա?

Հայոց պատմության մեջ կար մի շատ գեղեցիկ թագավոր, Արա Գեղեցիկ մականվամբ: Նրա գեղեցկությամբ հիացած էր Ասորեստանի Շամիրամ թագուհին և խենթի պես սիրահարվել էր Արաին: Շամիրամը ամեն կերպ փորձում էր տիրանալ Արաին և ամուսնանալ նրա հետ: Շամիրամ թագուհին որոշում է իր մի քանի ծառաների ուղարկել Հայաստան, որպեսզի նրանք Արա Գեղեցիկին հայտնեն իր ցանկության մասին: Նա խոստանում է, որ այդ կերպ Հայաստանն կհզորանա, քանի որ կմիանա հզոր Ասորեստանի հետ: Սակայն Արան մերժում է Շամիրամին, քանի որ շատ էր սիրում իր կնոջը: Այդ մտգից Շամիրամը զայրանում է, իր զորքը վերցնումե և գնում Արայի հետևից բայց Արան իմանում է և նաել վերձնումե իր զորգ ոգն բայց Շամիրամ հարձակվելուց առաջ իր զորգին ասումե, որ զգոշ լինեն Արայից բայց հետևաբար Արանյին երբ տանումեն  Շամիրամի մոտ արդեն Արան մահացածե լինում երբ ուզումեն Արայի ժողովուրդ հարձակվոմ է Շամիրամ խաբումե, որ իբրև արալեզներ կգան ու կլզեն և ժողովուրդ հավատումեն Շամիրամին մի օրել իր զինվորներից մեկին հաքցնում է Արայի շորեր և ուղարկումե իսկ իսկական Արան մնոըմ է լեռան գագաթին պառկած:

Մաթեմատիկա · Uncategorized

Մաթեմատիկայի տնային 11.05.2020թ.

Տնային աշխատանք310-313

IMG_4256[1]310
Ա)Պատահույտ
Բ)Անհնարին
Գ)Պատահույտ
Դ)Պատահույտ
311
Ա)Պատահույտ
Բ)Հավաստի
Գ)Անհնարին
Դ)Հավաստի
Ե)Հավաստի
312
Ա)Հավաստի
Բ)Անհնարին
Գ)Անհնարին
Դ)Հավաստի
Ե)Հավաստի
313
Ա)Հավաստի
Բ)Պատահույտ
Գ)Հավաստի
Դ)Անհնար
Ե)Հավաստի
Զ)Անհնար
Է)Անհնար
Ը)Հավաստի

Բնագիտություն · Uncategorized

Բնագիտության տեսադասի վարժություն էր

1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը։

Եթե բույսի արմատ վնասվի բույս չի շարունակի աճել:
Եթե մարդու սիրտ վնասվի մարդ կարողե մահանալ

2. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ

սննդանյութ։

Բջիջներ կդաթարեն աշխատել և կենդանին կթուլանա և կարողե ենպես լինել, որ
կենդանին սովա մահ լինի:

3. Ցողունի վնասվածքն ի՞նչ հետեւանք կարող է ունենալ բույսի կյանքում։

Բոյս կչորանա:

4.Ի՞նչ կլինի, եթե կենդանի օրգանիզմները դադարեն սնվել: Պատասխանը հիմ նավորե՛ք

Մարդ կսկսի թուլանալ որից հետո  կդաթարի աճել և դրանից հետո մարդու մազեր և
եղունգն էր կսկսեն թափվել և շատ-շատ դանդաղ աճել և նույնիսկ կարողե ենպես լինել,
որ երբեկ չաճեն:

Անգլերեն · Uncategorized

Անգլերենի տնային (Can or Cann’t)

 

 1. He can play football very well,

2.but he can’t play rugby: he’s not good at rugby.

3.This cake is delicious: you     cook very well!

4.Mum, can I go out tonight?

5.No, you,,,, .

6.I’m sure you can do this exercise alone: it’s very easy!

7.This is too difficult! I cann’t do it.

8 Can  your uncle speak Chines

9.Yes, he can .

10. My uncle is trilingual. He can speak French, English and Chinese.

11.I cann’t carry this bag: it’s too heavy for me.

12. Sorry, but I cann’t hear you: there’s too much noise!

Uncategorized

Մայրենիյի տեսադաս 16.04 Գործնական քերականություն

289. Սխալ կազմված ժխտական ձևերն ուղղի´ր:

Երեկոչի: Մութը չի տիրել ու չի ծածկել ոչինչ: Սամվելը չի ճեմում գեղեցիկ կահավորված ընդունարանում: Առաստաղից կախված  ջահը բոլորովին չի  լուսավորում սենյակը: Տան­տիրոջ քայլվածքն անհանգիստ չի: Նա միայնակ չի իր առանձնատանը: Հանկարծ դուռը չի բացվում: Ներս մտնողն ընկերը չի: Բավական չի՞ սպասեցնեք մարդկանց:
Ուղվածն էր

Երեկո չե: Մութը չի տիրել ու չի ծածկել ոչինչ: Սամվելը չի ճեմում գեղեցիկ կահավորված ընդունարանում: Առաստաղից կախված  ջահը բոլորովին չե  լուսավորում սենյակը: Տան­տիրոջ քայլվածքն անհանգիստ չե: Նա միայնակ չի իր առանձնատանը: Հանկարծ դուռը չի բացվում: Ներս մտնողն ընկերը չի: Բավական չե՞ սպասեցնեք մարդկանց:

300.  Ընդգծված նախադասությունը (հեղինակի խոսքը) գրի´ր՝

ա) ուրիշի ուղղակի խոսքից  առաջ,
բ) ուրիշի ուղղակի խոսքից  հետո:

-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող,-պատասխանեց  աղվեսը,– ես ընտելացած չեմ:
Ավեսը պատասխանեց.
-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող.
– ես ընտելացած չեմ

-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող,
– ես ընտելացած չեմ,
-պատասխանեց  աղվեսը

-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,- ասաց թագավորը, –քեզ արգելում եմ հորանջել:
Թաավորը ասաց.
-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,
-քեզ արգելում եմ հորանջել:

-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,
-քեզ արգելում եմ հորանջել,
– ասաց թագավորը.

Uncategorized

Հեռահար կրթություն Բնագիտոթյան տնային ապրիլի 6-10

Գրել հարցերի պատասխանները.

1. Ի՞նչ է հյուսվածք։
Միջբջջային նյութով միացած բջիջների խումբը կոչվում է հյուսվացք:
2. Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը։
Գոյացնող, հիմնական, ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական
3. Բույսի ո՞ր մասերում է տեղադրված գոյացնող հյուսվածքը
Գոյացնող հյուսվածքի  բույսի ամբողջ կյանքի ընտավքում
բաժանվում են: Դրա շնորհիվ բույս աճում է և երկորությամբ և հաստությամ:
4. Ո՞ր հյուսվածքն է կատարում բույսի եւ նրա օրգանների հենարանի դեր։
Շարակցական հյուսվացքը:
5. Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք։
Կենդանական օրգանիզմն էրն ունեն չորս տեսակի հյուսվացքներ
Էպիթելային, շարակցական, մկանային նյարդային:
6. Ի՞նչ պաշտպանական դեր է կատարում շարակցական հյուսվածքը:
Այն կատարում է հենարային և պաշտպանական դեր: Այն կարող է լինել
պինդ, փուխր, կամ հեղուկ Օրինակ արյուն:

Uncategorized

Անհատական ուսումնական պլան

 • Անուն, ազգանուն՝ Անի Ավագյան
  Դասարան՝ 6/2
 • Տեսադասեր՝ ըստ դասացուցակի՝
  Բոլորը՝ Մաթեմատիկա, Մայրենի, Անգլերեն, Պատըմություն, Ռուսերեն, Բնագիտություն:
 • Առարկայական նախագծեր (նշել, որ նախագծին եք մասնակցում)՝
  Բոլոը՝ Զատկական, Մայրենիի, Անգլերենի և Ռուսերենի :
 • Ընտանեկան նախագծեր (նշել, որ նախագծին եք մասնակցում)
  Զատիկի:
 • Ընտանեկան մարմնամարզություն (նշեք, եթե իրականացնում  եք )
  Այո ես իրականացնում եմ:
 • Ինքնակրթություն (նշեք, ինչ եք կարդում)
  Կարդում եմ անգլերեն գիրք վորի անուն է (PIANO) և նրանից արտագրություն էր եմ անում
  IMG_3961
 • Բլոգային աշխատանք ( նշեք ինչ աշխատանք եք արել)

Մաթեմատիկա Տետրում եմ աշխատում, Մայրենի և բնագիտություն

 • Լրացուցիչ կրթություն (երաժշտություն, սպորտ, օտար լեզուներ և այլն)

Օտար լեզու, Մայրենի, Մաթեմատիկա:

 • Այլ աշխատանք (նշեք ինչ եք անում)

Ես թխվածն էր եմ պատրաս և կարդում եմ ու տանը ոքնում եմ մայրիկիս:

Բնագիտություն · Uncategorized

Բնագիտություն

1.Բույսերից եւ կենդանիներից բացի՝ ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ գիտեք:
Բջիջները
2.Շրջապատի որեւէ բույսի կամ կենդանու օրինակով ներկայացրե՛ք նրանց հիմնական հատկությունները:
Սոճի մշտադալար, թթվածին առտադրող իսկ անձվրեվից հետո տարածում է թարմության բույր և ունեն գեղեցիկ կոներ:
22054364_2041085592794488_643270048_n

3. Արդյոք կա՞ն կենդանի օրգանիզմների հատկություններ, որոնք բացակայում են անկենդան մարմիններում:
Այո կան

Բնագիտություն · Uncategorized

Բնագիտության տանային Մարտի 9-11

Պատմել.Բջիջ

1.Բժշկական ջերմաչափն ինչո՞վ է տարբերվում սովորական ջերմա-
չափից:
Բժշկական ջերմաչափն տարբերվում է նրանով, որ բժշկական ջերմաչափով կարելիյե
տեսնել մարդու ջերմաստիճան. Իսկ սովորական ջերմաչափով կարելիյե
տեսնել դրսի կամ տան ջերմաստիճան:

2.Ճի՞շտ է վարվում արդյոք նկարում պատկերված տղան: Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը:E1327544-5EDA-42AD-B409-4AB07D4CB919
Իմ կարծիքով, որ ոչ վորովետև Կայծակի ժամանակ պետե մտնել տուն և դուրսչգալ:

Uncategorized

Մայրենիյի տնային

ԽՈՀԱՆՈՑԻ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑԸ

Նրանք դեռ հեռվից նշմարեցին մոտեցող կերպարանքը, քանի որ վերջինս աչքի էր ընկնում: Նա ծեր էր թվում, բայց երբ մոտեցավ, նկատեցին, որ հազիվ  քսան տարեկան կլիներ: Ծերունու դեմքով այդ երիտասարդը նստեց նրանց մոտ՝ նստարանին, ապա կողքիններին ցույց տվեց այն, ինչ իր ձեռքում էր:

-Սա մեր խոհանոցի ժամացույցն էր,-ասաց նա, և բոլորը, որ նստարանին՝ արևի տակ, նստած էին, հայացքով հերթով զննեցին այն,-գտել եմ: Սա է միայն մնացել:

Երիտասարդը, որ ծերունու նման էր, ձեռքին պահել էր խոհանոցի ժամացույցի սպիտակ շրջանակը և մատներով շոշափում էր կապույտ ներկված թվերը:

-Այն այլևս ոչ մի արժեք չունի,- շարունակեց նա հանդարտորեն,-ես դա գիտեմ: Այն նաև առանձնապես գեղեցիկ չէ: Հիմա սովորական ափսեի նման է՝ պարզապես սպիտակ լաքով պատված: Բայց ես կարծում եմ, որ կապույտ թվերը բավական գեղեցիկ տեսք ունեն: Սլաքները, իհարկե, զուտ թիթեղյա են, սակայն այլևս չեն շարժվում: Ներսում ջարդված է, դա անկասկած է: Բայց տեսքը առաջվա նման է, նույնիսկ եթե հիմա այլևս չի աշխատում:

Նա մատների ծայրով մի զգույշ շրջան արեց ժամացույցի շրջանակի երկայնքով: Ապա կրկին ասաց կամացուկ.

-Միայն սա է մնացել:

Նրանք, որ նստարանին՝ արևի տակ էին նստած, հայացքները չբարձրացրին: Նրանցից մեկը՝ մի տղամարդ, աչքը գցեց իր կոշիկներին, ապա՝ կողքի մանկասայլակով կնոջը: Քիչ անց մեկ ուրիշը ասաց.

-Դուք հավանաբար ամեն բան կորցրել եք:

-Հա՛, Հա՛,-պատասխանեց երիտասարդը այնպես, կարծես հենց այդ հարցին էր սպասում,-պատկերացրե՛ք, ամեն ինչ: Միայն սա է ինձ մոտ: Սա է մնացել,-և կրկին ձեռքն առավ ժամացույցը, քանի դեռ մյուսներին այն  ծանոթ չէր թվացել:

-Բայց այն այլևս չի աշխատում,-ասաց կինը:

-Չէ՛, չէ՛, դա ճիշտ չէ: Այն պարզապես կոտրված է: Ես դա հաստատ գիտեմ, բայց այն ամբողջովին առաջվա նման է՝ սպիտակ ու կապույտ,-և նա նորից հայացքով ցույց տվեց ժամացույցը:-Իսկ գիտեք՝ ի՞նչն է ամենահետաքրքիրը,-շարունակեց նա ոգևորությամբ,-ես այդ մասին ձեզ դեռ ոչինչ չեմ պատմել: Ամենահետաքրքիրը դեռևս առջևում է. պատկերացնո՞ւմ եք, երկուսն անց կեսի վրա է այն կանգ առել: Ուղիղ երկուսն անց կեսի վրա, պատկերացնո՞ւմ եք:

-Հետևաբար ձեր տունը, անկասկած, երկուսն անց կեսին է փլվել,-ասաց տղամարդը և մի ինքնագոհ շարժումով ստորին շրթունքը առաջ քաշեց:-Ես շատ եմ լսել, որ երբ ռումբ է ընկնում, ժամացույցները կանգ են առնում: Դա ճնշման հետևանք է:

Երիտասարդը հայացքը հառեց ժամացույցին և մտածկոտ շարժեց գլուխը.

-Ո՛չ, սիրելի՛ պարոն, ո՛չ: Դուք սխալվում եք: Դա ռումբի հետ որևէ կապ չունի: Դուք չպետք է ամենը ռումբի հետ կապեք: Ո՜չ: Երկուսն անց կեսին մի բոլորովին այլ բան էլ է եղել, որի մասին դուք դեռ չգիտեք: Դա պարզապես հետաքրքիր զուգադիպություն է, որ այն ուղիղ երկուսն անց կեսին է կանգ առել, ոչ թե ասենք չորսին կամ յոթին մեկ քառորդ պակաս: Ես միշտ տուն էի վերադառնում երկուսն անց կեսին: Գիշերները: Համարյա միշտ երկուսն անց կեսին: Դա պարզապես զուգադիպություն է,-նա նայեց մյուսներին, բայց թվում էր՝ իր աչքերը այլևս իրեն չեն պատկանում,-ես, իհարկե, քաղցած էի լինում: Տուն հասնելուն պես անմիջապես խոհանոց էի մտնում: Դա սովորաբար տեղի էր ունենում երկուսն անց կեսին մոտ: Իսկ քիչ անց մայրս էր գալիս: Ես ինչքան էլ փորձում էի դուռը կամաց բացել, նա միշտ լսում էր: Եվ մինչդեռ ես մութ խոհանոցում ուտելու բան էի փնտրում, նա վառում էր լույսը: Նա սովորաբար իր բրդյա ժակետով և կարմիր շալով էր լինում: Եվ բոբիկ: Միշտ բոբիկ (այդ ժամանակ մեր խոհանոցը սալիկապատ էր): Նա աչքերը կկոցում էր, որովհետև լույսը նրա աչքերին ուժեղ էր թվում: Չէ՞ որ գիշերվա այդ ժամին նա պետք է արդեն քնած լիներ: «Կրկին այսքա՜ն ուշ»,-միշտ ասում էր նա: Այլևս ոչինչ չէր ասում: Միայն՝ «կրկին այսքա՜ն ուշ»: Ապա նա ինձ համար տաք ընթրիք էր պատրաստում և նայում, թե ինչպես եմ ուտում: Այդ ժամանակ նա անդադար ոտքերը իրար էր շփում, քանի որ սալիկները շատ սառն էին: Գիշերվա ժամերին հողաթափեր չէր հագնում: Երկար մնում էր ինձ մոտ նստած, այնքան երկար, մինչև վերջացնում էի ուտելը: Ապա ես լսում էի՝ ինչպես է նա ափսեները իրար վրա դարսում, երբ իմ սենյակում արդեն լույսը անջատած էի լինում: Ամեն գիշեր հենց այդպես էր լինում: Եվ հիմնականում` երկուսն անց կեսին: Ես կարծում եմ՝ ամբողջովին հասկանալի է, որ նա գիշերը՝ երկուսն անց կեսին, խոհանոցում ինձ համար ուտելու բան էր պատրաստում: Ինձ համար դա սովորական էր: Նա միշտ այդպես էր անում: Եվ ոչինչ չէր ասում: Միայն՝ «կրկին այսքա՜ն ուշ»: Նա ամեն անգամ այդպես էր ասում: Ես չեմ կարող դա այլևս չլսել: Այն ինձ համար այնքան սովորական է դարձել: Ամբողջը միշտ հենց այդպես էլ եղել է:

Նստարանին նստածները լուռ հոգոց հանեցին: Ապա տղամարդը ցածրաձայն հարցրեց.

-Իսկ հիմա՞:

Երիտասարդը իր ոչինչ չասող հայացքը հառեց մյուսներին, ապա կամացուկ շշնջաց՝ դեմքը խոնարհելով դեպի ժամացույցի սպիտակակապտավուն շրջանակը.

-Հիմա՞, հիմա ես գիտեմ, որ դա դրախտն էր:

Նստարանին նստածները լուռ էին: Ապա կինը հարցրեց.

-Իսկ ձեր ընտանի՞քը:

Նա ծիծաղեց շփոթված.

-Ա՜խ, Դուք նկատի ունեք ծնողների՞ս: Հա՜: Նրանք էլ են կորած: Ամեն ինչ կորած է: Պատկերացնո՞ւմ եք՝ ամեն ինչ: Ամեեեն իիինչ կորաաած է:

Նա շփոթված ծիծաղեց՝ նայելով մյուսներին: Բայց նրանք իրեն չէին նայում: Ժամացույցը կրկին ձեռքն առավ և դարձյալ ծիծաղեց: Ծիծաղեց.

-Միայն սա է ինձ մոտ: Սա է մնացել: Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ այն ճիշտ երկուսն անց կեսին է կանգ առել: Ճիշտ երկո՛ւսն ա՛նց կեսի՜ն:

Այլևս նա ոչինչ չասաց: Բայց հիմա ավելի էր նմանվել ծերունու: Իսկ կողքին նստած տղամարդը հայացքը գցեց իր կոշիկներին, բայց չնկատեց դրանք. շարունակ դրախտ բառի մասին էր մտածում: